Škola Štúdium Aktivity Dokumenty Kontakt
Fotogaléria
Besedy s úspešnými absolventami

Školské olympijské hry

Termíny prázdnin
Jesenné : 30.10. - 31.10. 2014
Vianočné : 22.12.2014 - 7.1. 2015
Polročné : 2.2. 2015
Jarné : 2.3. - 6.3. 2015
Veľkonočné : 2.4. - 7.4. 2015
Letné : 1.7. - 31.8. 2015
  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
Udalosti
Vianoce


Poďakovanie
Riaditeľstvo gymnázia ďakuje všetkým ktorí nás prišli na 20.benefičný koncert podporiť a povzbudiť.

Benefičný koncert
Dňa 14.decembra sa uskutočnil 20. benefičný koncert v divadle Andreja Bagara v Nitre. Fotografie z tejto výnimočnej
Viac..

udalosti si môžete pozrieť tu:

Menej..

Ocenenie ministra
Minister školstva Peter Pellegrini ocenil žiakov našej školy za úspešné reprezentovanie Slovenska
Dňa 11. novembra 2014 udelil minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Pellegrini Pamätný list svätého Gorazda
Viac..

žiakom nášho gymnázia pri príležitosti Dňa študentstva 2014 v Bratislave.
Ocenenie si prevzal Filip Čermák, žiak V.KNA triedy za úspešnú reprezentáciu Slovenskej republiky na medzinárodnej olympiáde mladých vedcov a získanie bronzovej medaily.
Pamätný list si prevzala aj naša absolventka Marina Antonova, ktorá bola žiačkou VIII.OKA triedy v školskom roku 2013/14 za úspešnú reprezentáciu Slovenskej republiky na medzinárodnej olympiáde v ruskom jazyku a získanie diplomu 1. kategórie.

Menej..

Týždeň boja proti drog.
Týždeň boja proti drogám od 18.11.2014-21.11.2014
18.11.2014 -oboznámenie sa s proti drogovou problematikou - rozhlasová relácia na tému „drogy a tvoje telo „ počas celého dňa bude táto problematika premietaná vo vestibule školy a to prezentáciou v power pointe
Viac..

19.11.2014 - žiaci prvých ročníkov budú odpovedať na anketové otázky s proti drogovou tematikou , anketa sa bude realizovať po dohode s vyučujúcimi na hodinách estetiky a telesnej výchovy
20.11.2014 - počas vyučovania sa bude na chodbe premietať dokumentárny film o droge študentom najprístupnejšej a to alkohole s názvom „ alkohol skrytý nepriateľ“ športom proti drogám - podávanie informácii o akcii „silák školy“ a s možnosťou prihlásenia sa u Mgr. L.Maťušovej
21.11.2014 - ukončenie týždňa boja proti drogám - športovou akciou školy „Silák školy „ v spolupráci s PK TSV

Prezentácia

Menej..

Týždeň vedy
Týždeň vedy na Slovensku
Program
Viac..

Ďalšie sprievodné akcie :
1. Festival vedy a techniky Bratislava – celoslovenské kolo – Ing. Karlubíková 13.-15. novembra 2014– účasť Peciarová – VIII.OKB
2. Fyzikálny náboj súťaž žiakov SŠ vo fyzike – Bratislava 7. 11. 2014 - Mgr. Molnárová - účasť Novák II. B, Szolosi II. A, Szolosi I.A, Čermák V. KNA

Vyhodnotenie súťaží sa uskutoční 19.11.2014.

Menej..

Čo nás čaká
22. 12. 2014
Vianočné prázdniny

Prehľad
Jedálny lístok
22. 12 - 26. 12. 2014
P 
U 
S 
Š 
P 
Kompletný lístok