Škola Štúdium Aktivity Dokumenty Kontakt
Fotogaléria
Benefičný koncert

Besedy s úspešnými absolventami

Školské olympijské hry

Termíny prázdnin
Jesenné : 30.10. - 31.10. 2014
Vianočné : 22.12.2014 - 7.1. 2015
Polročné : 2.2. 2015
Jarné : 2.3. - 6.3. 2015
Veľkonočné : 2.4. - 7.4. 2015
Letné : 1.7. - 31.8. 2015
  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
Udalosti
Koniec šk.roku
Zájazd do Paríža
Zájazd do Paríža-cestovné pokyny pred odchodom


Záver školského roka
Posledný deň školského roka 2014/2015 sa žiaci Gymnázia, Golianova 68, Nitra stretli hneď ráno na školskom dvore kde vedenie školy vyzdvihlo výsledky svojich žiakov na súťažiach a predmetových olympiádach. Najlepším žiakom udelila riaditeľka školy pochvalu riaditeľky školy – spolu to bolo 24 žiakov. Žiaci si odniesli knižné odmeny a tí najlepší aj finančnú odmenu, ktorú venovala žiakom Nadácia Gymnázia, Golianova 68, Nitra. Triedy, ktoré dosiahli najlepší prospech – SA, III.AJ, KNA a dochádzku – PA, boli ocenené sladkou odmenou.

Po oficiálnej časti si žiaci z rúk triednych učiteľov prevzali vysvedčenie a ročenku školy. Všetci sa s úsmevom rozišli na prázdniny.


Ročenka školy
Prevedie Vás všetkým zaujímavým, čo sa v tomto školskom roku 2014/2015 udialo na našom Golianku.
Ročenka 2014/2015

Prázdniny
Riaditeľstvo Gymnázia Golianova 68, želá všetkým pedagógom a študentom príjemné prežitie letných prázdnin a načerpanie nových síl na nasledujúci školský rok 2015/2016.

Udalosti
Blahoželáme žiakom Michalovi Solčanskému(III.AJ), Filipovi Veľkému(III.AJ) a Jakubovi Tomkovi (III.AJ), ktorí získali 3. miesto v národnom kole súťaže Mladý Európan.Viac informácií TU

Žiak Filip Čermák bol dňa 9.6.2015 ocenený predsedom NSK Milanom Belicom v prírodovedných súťažiach - -Celoslovenské kolo chemickej olympiády kategória A – 8. miesto
-Krajské kolo chemickej olympiády kategórie B – 1. miesto
-Krajské kolo matematickej olymp. kat. C – 12.-14. miesto
a najmä za získanie striebornej medaily a certifikátu z medzinárodnej súťaže 13th EUSO 2015 European Union Science Olympiad.

Dňa 18.6.2015 naša kolegyňa PhDr. Vlasta Zelenková si prevzala ocenenie rektora UKF Nitra v rámci vyhodnotenia XII. ročníka celoslovenskej súťaže "Komenský a my". Ocenení boli aj naši žiaci Dominika Dobecová a Adam Žember, ktorí získali 2. miesto. Viac informácií TU

Blahoželáme im.
Oznam
OZNAM ŠKOLSKEJ JEDÁLNE

Zo stravy na dni 25.6.-29.6. 2015

( štvrtok, piatok a pondelok ) sa bude dať odhlásiť najneskôr v stredu 24.6.2015 do 11.00 hod.
Po tomto termíne sa z prevádzkových dôvodov odhlásiť nedá,
a to ani cez internetové prihlasovanie.


Za pochopenie ďakujeme

Vedúca ŠJ
Exkurzia
EXKURZIA OSWIENCIM, KRAKOW, WIELICZKA
Dňa 4. - 5. júna 2015 sa uskutočnila pre žiakov
Viac..

tretieho ročníka a septimy B Gymnázia, Golianova 68 v Nitre exkurzia do poľského Oswiencimu a Krakowa. Cieľom exkurzie bolo pripomenúť si na vlastné oči hrôzy, ktoré sa diali v najväčšom nacistickom koncentračnom tábore Oswienčim a spoznať najkrajšie mesto nášho severného suseda, teda Poľska - Krakow. Prehliadka koncentračného tábora v prvý deň exkurzie bola veľmi zaujímavá, sprevádzali nás veľmi sympatickí sprievodcovia, hovoriaci veľmi dobre po slovensky, od ktorých sme sa dozvedeli mnoho dôležitých informácií o tábore. Vďaka nim sme pocítili, čo sa tu počas druhej svetovej vojny odohrávalo. V časti zvanej Brezinka sme mali dokonca jedinečnú príležitosť okrem obyčajných turistov stretnúť sa aj s izraelskou armádou v celej jej kráse, ktorá sem prišla oslavovať sedemdesiate výročie konca holokaustu. Po prehliadke tábora sme sa presunuli do Krakowa. Mesto nás veľmi prekvapilo pestrosťou a otvorenosťou. Poliaci sú veľmi zaujímaví a rôznorodí ľudia. Krakow je doslova čarovné mesto. Zažili sme tu toho veľa. Námestie Krakowa má architektúru so silným stredovekým rázom. Že sme v stredovekom meste nám pripomínali okrem architektúry aj honosné koče, prechádzajúce celým námestím, pouliční hudobníci, ktorí hrali stredovekú hudbu, platenie zlotými a grošmi. Viacerí študenti sme sa zhodli v tom, že v Krakowe sme za jeden večer uvideli toho viac, ako niekedy za celý rok u nás doma. Plní zážitkov sme sa v neskorých večerných hodinách presunuli do hotela, kde sme sa ubytovali. Po dlhej noci, vyspatí niektorí viac iní menej, sme sa ráno v hoteli naraňajkovali. Zavčas rána sme však hotel opúšťali, keďže sme mali naplánovaný skorý vstup do soľnej bane Wieliczka. Prehliadka solnej bane bola taktiež veľmi zaujímavá. Baňa nás prekvapila najmä svojou rozlohou a interiérom v hĺbke až 130 metrov . Záverečným bodom programu našej exkurzie bol kráľovský zámok Wawel, hradná katedrála a hrobky kráľov v Krakowe. Po prehliadke veže a hrobiek sme sa ešte vrátili do centra Krakowa a na krátky čas sme si vychutnali nezabudnuteľnú atmosféru tohto staropoľského mesta. Asi okolo štvrtej hodiny popoludní sme sa vydali autobusom späť domov – smer Nitra. Cesta ubiehala rýchlo, viacerí sme si konečne oddýchli po dvoch náročných dňoch. Do Nitry sme prišli asi o jedenástej hodine večer. Na dni prežité v Poľsku budeme mnohí dlho spomínať aj v budúcnosti, pretože na to, čo sme videli a prežili, sa len tak nezabúda... Ďakujeme pani učiteľkám PhDr. Krištofičinovej, PaedDr. Stankovej a Mgr. Juríkovej za to, že sme mali možnosť spojiť získané teoretické vedomosti z vyučovacích hodín s konkrétnou praktickou skúsenosťou a realitou. A takto to aj má byť...

Menej..

Gymnázia majú talent
Dňa 8.6.2015 v priestoroch PKO Nitra v spolupráci s Gymnáziom na Párovskej ulici v Nitre naše gymnázium zorganizovalo
hudobno-talentovú šou "Gymnázia majú talent". Talentovaní študenti sa predstavili v dvoch kategóriach - hlas a talent.
Víťazi získali hodnotné ceny a bola udelená aj cena publika.

ďalšie fotky
Čo nás čaká
Jedálny lístok
27. 07 - 31. 07. 2015
P 
U 
S 
Š 
P 
Kompletný lístok