• London Tour
  • Exkurzia do NRSR a NBS
  • exkurzia Oswiečim
  • Hviezdoslavov Kubín
1 2 3 4
....................................................................................................................................................................
"Výchovou k vzdelaniu, vzdelaním k úspechu"
....................................................................................................................................................................Jedálny lístok
Zajtra:
jaroslav ďurfina - martin fekete