Škola Štúdium Aktivity Dokumenty Kontakt
Fotogaléria
Otvorenie nového šk. roka

Školské olympijské hry

Odborná exkurzia z fyziky - CERN

Termíny prázdnin
Jesenné : 30.10. - 31.10. 2014
Vianočné : 22.12.2014 - 7.1. 2015
Polročné : 2.2. 2015
Jarné : 2.3. - 6.3. 2015
Veľkonočné : 2.4. - 7.4. 2015
Letné : 1.7. - 31.8. 2015
  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
Udalosti
Krúžky /12. 09. 2014/
Ponuka krúžkov na nový školský rok: STIAHNUŤ

ISIC /08. 09. 2014/
OZNAM

Riaditeľstvo Gymnázia, Golianova 68, Nitra oznamuje rodičom svojich žiakov, že došlo k podpisu zmlúv s CKM SYTS a TransData s.r.o., ktorá sa týka výroby kariet ISIC/Euro<26 a možnosti využívania externých zliav na Slovensku a v zahraničí.
Škola bude zabezpečovať objednávku a servis uvedených kariet.
1. ISIC karta bude vlastníctvom žiaka, žiak sa bude sám o kartu starať, ale vydanie karty, predajprolongačnej známky, čipovanie karty, reklamáciu karty, objednávku duplikátu pri poškodení karty bude zabezpečovať škola.

Ak sa rodič pre kartu ISIC/Euro<26 rozhodne je nutné:
-Podpísať žiadosť o vydanie karty ISIC/Euro<26 so spoločnosťami TransData s.r.o. a CKM SYTS,
-uhradiť poplatok za vydanie karty –20,- € (táto suma zahŕňa poplatok 10,-€ za výrobu čipovej karty žiaka a poplatok 10,-€ za známku ISIC, ktorá žiaka oprávňuje k externým výhodám –zľavám).

2. V prípade, že žiak nebude mať záujem o kartu ISIC/Euro<26, môže dostať do bezplatnej výpožičky bielu čipovú bezkontaktnú kartu, ktorá mu bude slúžiť iba pre interné systémy školy – dochádzka a stravovanie.

Povinnosťou žiaka je mať jednu z uvedených kariet a používať ju v interných systémoch školy.

vedenie školy
Žiadosť o preukaz ISIC:STIAHNUT
Nový školský rok /27. 08. 2014/
Otvorenie nového šk. roka

Čo nás čaká
22. 09. 2014
UNESCO Viedeň - príprava stretnutia škôl

29. 09. 2014
Škola v prírode I.PA - Tesáre

01. 10. 2014
Medzinárodný projekt "Mládež a voľný čas"

Prehľad
Jedálny lístok
22. 09 - 26. 09. 2014
P 
U 
S 
Š 
P 
Kompletný lístok