• exkurzia Budapešť
  • SchulBrucke Europa 2018
  • Fašiangy
  • Krajské kolo olymp. zo SLJ
1 2 3 4
....................................................................................................................................................................
"Výchovou k vzdelaniu, vzdelaním k úspechu"
....................................................................................................................................................................Jedálny lístok
Zajtra:
Polievka hrachová s párkom A: 01,06
Chlieb k polievke A: 01
Zlaté halušky A: 01,03,07
Jablká
Mlieko - školské mlieko A: 07
jaroslav ďurfina - martin fekete