späť na hlavnú stránku
UDALOSTI V NOVEMBRI
22. 11. 2017
Olympiáda z NEJ šk. kolo kat. 1B, 2A, 2B 2C

23. 11. 2017
Best in Deutsch – online súťaž – výber žiakov

27. 11. 2017
Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry kat. A - školské kolo

28. 11. 2017
Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry kat. B

30. 11. 2017
Futsal žiaci SŠ, okresné kolo