späť na hlavnú stránku
UDALOSTI V MÁJI
21. 05. 2018
Ústne maturitné skúšky

23. 05. 2018
Kurz Ochrany života a zdravia- III.A,B, C, III.AJ, VII.SPA

24. 05. 2018
Kurz letných pohybových aktivít- II.A,II.C

25. 05. 2018
Projekt Poznaj a chráň- Topoľčianky, trieda III.TA

29. 05. 2018
Výstupný test z MAT, triedy IV.KA

30. 05. 2018
Odborná exkurzia- Pamätihodnosti Viedne, triedy I..A,B,C, V.KNA

01. 06. 2018
Filmová noc v škole – akcia ZŠR