späť na hlavnú stránku
Slávnostné ukončenie školského roka


Slávnostné ukončenie školského roka 2017/2018

Posledný deň školského roka sme sa opäť všetci stretli na školskom dvore, kde sme sa dozvedeli ako sa nám v tomto školskom roku darilo. Potešilo nás, že sme sa zlepšili v prospechu a dochádzke. Za najlepšie triedy v prospechu boli vyhlásené I.PA, I.AJ a II.SA. Najlepšou triedou v dochádzke bola VI.SXA. Najlepšiu dochádzku na bilingválnom štúdiu mala I.AJ. Vedenie školy odmenilo za prospech a dochádzku darčekom I. PA, I.AJ a VI.SXA. Riaditeľka školy vyzdvihla úspechy našich šikovných spolužiakov a udelila im spolu s knižnou odmenou aj pochvalu riaditeľkou školy. Na záver spolu s nadáciou nášho gymnázia vyhlásili študentov roka a ocenili ich aj finančne. Študentmi roka 2017/2018 sa stali 7 žiaci s výborným prospechom, vzornou dochádzkou, ale i správaním, ktorí úspešne reprezentovali školu:
Simona Strejčková - 2.A, Lucia Gálová - 3.AJ, Kristína Mazáková - 5.AJ, Soňa Jesenáková - 4.BJ, Lucia Timková - 5.BJ, Kristián Balala – VIII. OKA, Lucia Šebová - 5.AJ

Po oficiálnej časti sme si z rúk našich triednych učiteľov prevzali vysvedčenie a ročenku školy a teraz hurá na prázdniny.
Krásne prázdniny želáme všetkým, užite si oddych, zábavu a letnú pohodu.

Dovidenia o 2 mesiace.