späť na hlavnú stránku
NOVINKA
Slávnostné ukončenie školského roka 2015/2016
Dňa 30.06.2016 sme sa všetci žiaci školy spolu so svojimi triednymi učiteľmi stretli na školskom dvore, kde sme si vypočuli príhovor riaditeľky školy RNDr. Zuzany Hurtovej. Potešilo nás, že sme sa zlepšili v prospechu a dochádzke ale celkom najviac nás potešilo, že najlepšie triedy v prospechu – I.PA a II.AJ a najlepšie triedy v dochádzke – I.PA a V.KNA boli ocenené sladkými odmenami. Riaditeľka školy vyzdvihla úspechy našich šikovných spolužiakov a udelila im spolu s knižnou odmenou aj pochvalu riaditeľkou školy. Na záver spolu s nadáciou nášho gymnázia vyhlásili študentov roka a ocenili ich aj finančne. Študentmi roka 2015/2016 sa stali: Filip Čermák, Andrea Annie Kubiňanová, Miroslav Podhora, Alžbeta Tančinová, Kristína Hložková, Andrej Babín, Samuel Kováč, Denisa Hučíková, Alexandra Bosáková, Marietta Miklová, Kristián Balala, Martin Nagy. Po oficiálnej časti sme si z rúk našich triednych učiteľov prevzali vysvedčenie a ročenku školy a hurá na prázdniny.
Krásne prázdniny želáme všetkým, užite si oddych, zábavu a letnú pohodu. Dovidenia o 2 mesiace.