späť na hlavnú stránku
NOVINKA
Činnosť krúžkov v šk. roku 2016/2017


1. Krúžok "Drama club"
2. Krúžok "Fyzika v testoch"
3. Krúžok Matematiky
4. Krúžok "Slolitúra"
5. Krúžok Reálie Ruska
6. Krúžok Crossfit
7. Krúžok fitness
8. Krúžok posilňovania
9. Krúžok hádzanej
10. Krúžok milovníkov umenia
11. Krúžok "Tvorba a úprava fotografií a videa"
12. Krúžok "Tvorba www stránok "
13. Krúžok "Súťaže z informatiky a MS"
14. Športový krúžok
15. Volejbalový krúžok
16. Geografický krúžok
17. Krúžok slovenského jazyka