späť na hlavnú stránku
NOVINKA
Dňa 23.9. 2016 sa výber žiakov našej školy zúčastnil zbierky , ktorú organizuje Únia nevidiacich Slovenska . Biela pastelka je verejná zbierka na podporu ľudí zo zrakovým postihnutím . V uliciach mesta pomáhali zbierať finančné príspevky od ľudí. Výnos tejto zbierky bude slúžiť na dofinancovanie aktivít , ktoré budú pomáhať zrakovo postihnutým začleniť sa do bežného života. Biela pastelka bola organizovaná v rámci projektu Škola podporujúca zdravie.
Koordinátor ŠPZ Mgr. Páleníkova