späť na hlavnú stránku
NOVINKA
Dňa 19.9. až 23.9 sa 29 žiakov I.PA zúčastnilo školy v prírode v rekreačnom zariadení Prasice na Duchonke. Škola v prírode prebehla podľa všetkych našich očakávaní a splnila naše ciele . Nakoľko sa 5. septembra stretlo v I.PA veľa nových a neznámych detí , našim cieľom bolo aby sa spoznali , vznikli nove priateľstvá a odhalili sa charaktery detí. Program bol pestrý od rána az do večierky. Od 9.00 do 11.00 si žiaci hravou formou preverili a zdokonalili svoje vedomosti z anglického jazyka pod dohľadom Mgr. Zuzany Kozárovej. Od 11.00 do 12.00 sa športovalo na hodine telesnej a športovej výchovy spolu s Mgr. Líviou Maťušovou. Po relaxe žiaci spolu s animátormi a pedagógmi súťažili nielen v športových ale aj vo vedomostných hrách. Na konci týždna sa mohli žiaci rozlúčiť s euromestom a padla nejedna slzička, tak sa nám tam veľmi páčilo.
Mgr. Lívia Maťušova - triedna učiteľka