späť na hlavnú stránku
NOVINKA
Naši študenti získali 2. miesto v súťaži Župná kalokagatia – Mladý záchranár

Odbor vzdelávania a kultúry – oddelenie mládeže, telesnej kultúry a športu Úradu NSK zorganizoval na Duchonke 23.09.2016 desiaty ročník krajského kola súťaže „Župná kalokagatia – Mladý záchranár“.
Na trati dlhej 2,8 km si súťažiaci preverili nielen svoju kondíciu, ale aj teoretické vedomosti v oblasti cestnej dopravy, civilnej ochrany, BOZP, ochrany pred požiarmi, štátu a práva, ekonomiky, styku s verejnosťou, sociálnych služieb, športu, histórie, geografie a prevencie drogových závislostí. Taktiež museli preukázať praktické zručnosti v streľbe zo vzduchovky, rúčkovania na lane, hodu granátom na cieľ, použitia prostriedkov individuálnej ochrany, prvej pomoci a topografie.
V tejto športovo-vedomostnej súťaži, ktorej cieľom bolo spojiť krásu tela a ducha, sa naši študenti: Lukáš Fabiš, Samuel Sýkora, Peter Benko, Simona Bochnovičová a Denisa Hučíková umiestnili na krásnom 2. mieste.

Srdečne blahoželáme!