späť na hlavnú stránku
NOVINKA
Imatrikulácie
Dňa 26.10.2016 sa uskutočnila slávnostná Imatrikulácia žiakov 1. ročníka v PKO Nitra.
Témou tohtoročných imatrikulácií, ktoré organizovali bilingválne triedy IV.AJ a IV.BJ, bol HALLOWEEN. Organizátori sa výborne zhostili hlavného programu. Sprievodným programom bola súťaž o najkrajšiu a najzaujímavejšiu masku.
Každá trieda prvého ročníka si do programu pripravila zaujímavé vystúpenie, v ktorom predviedli svoj talent a kreativitu. Po slávnostnom programe nasledovala diskotéka a tombola, v ktorej bolo množstvo zaujímavých cien.
Všetko vyšlo podľa predstáv a celé osadenstvo GYMGOL - u sa dobre zabavilo.