späť na hlavnú stránku
NOVINKA
Dňa 16.11.2016 sa v budove PKO Nitra uskutočnila stužková slávnosť študentov maturitného ročníka našej školy.