späť na hlavnú stránku
NOVINKA
SprachDiplom

Slávnostné odovzdávanie nemeckých jazykových certifikátov
Dňa 22.11.2016 si 13 žiakov nášho gymnázia prevzalo nemecké jazykové certifikáty Sprachdiplom na úrovni A2/B1 – DSD I. Všetci žiaci zvládli túto skúšku, najlepšie výsledky dosiahli:
1. Timková, Lucia -IV.BJ
2. Willantová Dominika -V.AJ
3. Pániková Barbora -IV.AJ
4. Šebová Lucia -IV.AJ
5. Šmehyl Peter -III.AJ

Túto skúšku absolvovali v marci a apríli 2016, testy sa opravovali v Nemecku. Diplomy im odovzdal odborný poradca pre Nemčinu ako cudzí jazyk na Slovensku pán Christoph Henßen. Žiakov pripravovala Viera Civáňová.
K úspešnému zvládnutiu skúšky zablahoželala žiakom aj pani riaditeľka RNDr. Zuzana Hurtová. Srdečne gratulujeme!