späť na hlavnú stránku
NOVINKA
CHILL-OUT ZONE
Prestrihnutím zelenej pásky sme dňa 23. novembra 2016 otvorili novú „chill-out zone“ v budove školy na 2. poschodí. Nový priestor bude slúžiť žiakom školy nielen na oddych a relaxáciu počas prestávok ale zároveň bude miestom na realizáciu aktivít podporujúcich formovanie správnych a korektných vzťahov v žiackych kolektívoch, na propagáciu zdravého životného štýlu. V priestoroch chill-out zóny budú pravidelné výstavy prác našich žiakov rôznych žánrov s protidrogovou tematikou, ktoré budú upozorňovať na negatívny vplyv drog.
Otvorenia chill-out zone sa zúčastnil aj Mgr. Richard Vereš – preventista na ochorenie AIDS, ktorý so žiakmi I.A triedy besedoval na tému prevencie AIDS ale i zodpovednosti za vlastné zdravie a vlastný život.
Chill-out zone bola vybudovaná z finančných prostriedkov MŠVVaŠ SR vo výške 1 921€ v rámci projektu NA GOLIANKU ZDRAVO A BEZPEČNE.