späť na hlavnú stránku
NOVINKA
Dejepisná súťaž študentov gymnázií ČR a SR
Vo štvrtok 24. novembra 2016 vyvrcholilo finále XXV. ročníka Dejepisnej súťaže študentov gymnázií ČR a SR, ktoré tradične organizuje chebské gymnázium v čele s Mgr. M. Stulákom. Súťaž sa teší veľkej popularite, o čom svedčí podpora 334 sponzorov z oboch republík, vrátane napr. poslancov NR SR. Záštitu nad ňou prevzali aj prezidenti ČR a SR.
Témou tohtoročného jubilejného ročníka boli roky 1945 – 1948 s názvom Od diktatúry k diktatúre. Študenti museli zvládnuť náročné testy z oblasti politickej, hospodárskej, kultúrnej i športovej z daného obdobia. Často to boli šokujúce detaily.
Naša škola sa tejto súťaže zúčastnila len po druhý krát, no napriek tomu ju tím v zložení Miroslav Podhora, Martin Michalík a Jonáš Jánsky (všetci z V.AJ triedy)pod vedením PhDr. M. Krištofičinovej reprezentoval veľmi úspešne. V silnej konkurencii slovenských gymnázií obsadili krásne 3. miesto a z celkového počtu 75 gymnázií hodnotné 36. miesto. Sme na nich hrdí a srdečne gratulujeme.
Za ich vytrvalosť, vedomosti i čas venovaný štúdiu tohto hoci krátkeho, ale veľmi náročného obdobia našich spoločných dejín, sa im poďakovali aj významné osobnosti histórie, politiky, vedy, kultúry športu, ktoré sa priamo zúčastnili tejto súťaže, ako napr.: predseda Senátu Parlamentu ČR Milan Štěch, ministerka školstva ČR Kateřina Valachová, štátna tajomníčka ministerstva školstva SR Oľga Nachtmanová, historik prof. Roman Holec, astronóm Jiří Grygar, kardiochirurg prof. Ján Pirk, hokejová legenda Dominik Hašek, spisovateľ Stanislav Motl.
Za vzornú reprezentáciu nášho gymnázia úspešným študentom ešte raz ďakujeme!!!