späť na hlavnú stránku
NOVINKA
Kritéria na prijímacie skúšky:
4-ročné štúdium:STIAHNUT
5-ročné štúdium:STIAHNUT
8-ročné štúdium:STIAHNUT