späť na hlavnú stránku
NOVINKA
Deň narcisov- 7. 4 .2017
Deň narcisov je jediná verejnoprospešná zbierka Ligy proti rakovine. Ulice nášho mesta aj tento rok zaplavili žlté narcisy. Študenti nášho gymnázia sa aj tento rok aktívne zúčastnili na finančnej zbierke, napriek nepriaznivému počasiu sa im podarilo vyzbierať sumu 2320 eur. Ďakujeme.
Pripnutím žltého narcisu vyjadrujeme onkologickým pacientom , že nie sú vo svojom ochorení sami, že ich boj sa týka nás všetkých a že majú i našu podporu.

Škola podporujúca zdravie
Koordinátorka Mgr. S. Páleníková