späť na hlavnú stránku
NOVINKA
Rada rodičov pri Gymnáziu, Golianova 68, 949 01 Nitra

POZVÁNKA


Riaditeľstvo Gymnázia, Golianova 68, Nitra Vás pozýva na triednu schôdzku RZ, ktorá sa bude konať 27. 04. 2017 vo štvrtok o 16,30 hod. s týmto programom:
1. Príhovor riaditeľky školy RNDr. Zuzany Hurtovej a predsedu Rady rodičov - doc. Ing. Ivana Janošku, CSc.
2. Otvorenie - predseda triedneho výboru
3. Správa triedneho profesora o prospechu, dochádzke a správaní žiakov za 3.štvrťrok školského roku
4. Aktuálne informácie zo života školy
5. Diskusia
6. Záver

Vážení rodičia, Vaša účasť je potrebná !