späť na hlavnú stránku
NOVINKA
VÝHRA PRE ŠKOLU

Je potrebné neustále podnecovať mladých ľudí, aby zobrali zodpovednosť za život do svojich rúk, aby sa vedeli orientovať vo finančných záležitostiach bežného života. Čim viac informácii a pohľadov na vec žiaci dostanú, tým lepšie rozhodnutia môžu v živote urobiť.
Dôchodkový systém a jeho piliere sú to, na čom naša budúcnosť stojí. Mladých ľudí treba naučiť, že už v mladom veku sa treba začať zamýšľať nad dôchodkom a dôchodkovým zabezpečením. Práve vtedy je možné nastaviť systém a sporivú stratégiu, ktorú v ďalšom období sporiteľ len dolaďuje.
Odmenou za zapojenie sa do projektu na zvýšenie finančnej gramotnosti nám je výhra v podobe notebooku LENOVO, ktorý osobne odovzdal dňa 20.9.2017 vedúci oddelenia obchodu a CRM Allianz – Slovenskej dôchodkovej správcovskej spoločnosti Miroslav Suchý riaditeľke školy RNDr. Zuzane Hurtovej. Projekt sa realizoval v spolupráci so spoločnosťou OVB Allfinanz Slovensko. Radi sa do projektu zapojíme aj v budúcom roku.