späť na hlavnú stránku
NOVINKA
Dňa 28. 9. 2017 sa družstvo žiakov našej školy v zložení: Samuel Sýkora, Peter Benko, Matej Koiš, Simona Bochnovičová, Denisa Hučíková zúčastnilo celoslovenského kola súťaže "Župná kalokagatia- mladý záchranár", kde obsadili krásne 2. miesto.