späť na hlavnú stránku
NOVINKA
Ako bolo cez týždeň vedy
9.11.2017
žiaci VII.SPA mali možnosť v laboratóriu molekulovej genetiky na Katedre genetiky a šľachtenia rastlín SPU Nitra si vyskúšať izoláciu DNA rastliny a oboznámiť sa s možnosťami využitia obrazovej analýzy.Vyhodnotenie súťaží Týždňa vedy a techniky 2017
sa uskutoční 15.11.2017
cez veľkú prestávku v školskej jedálni.


Výsledky súťaží týždňa vedy: