späť na hlavnú stránku
ANGLICKÝ JAZYK
MATURITA

TERMÍNY - školský rok 2017/2018

15.marec 2018 - písomná časť:
počúvanie s porozumením
čítanie s porozumením
gramatika
slovná zásoba
súvislý písomný prejav na danú tému

21. - 25.máj 2018 - ústna časť

Maturitné okruhy pre úroveň B2 a C1 (vyššia úroveň) nájdete na stránke www.statpedu.sk v časti Cieľové požiadavky na maturitné skúšky.
Staršie maturitné testy a kľúče riešení nájdete na stránke www.nucem.sk v časti Maturita.