späť na hlavnú stránku
BIOLÓGIA
SÚŤAŽE

Referenti biologickej olympiády:
kategória D: Mgr. Silvia Páleniková (príma, sekunda)
kategória C: PaedDr. Alica Hladka (tercia, kvarta)
Kategória B: PaedDr. Alena Viziová, PhD. (1. a 2. ročník, V.KNA, VI.SXA, II.AJ, III.AJ, III.BJ)
kategória A: Mgr. Eva Frantzová (3. a 4. ročník, VII.SPA, IV.AJ, IV.BJ)