späť na hlavnú stránku
BIOLÓGIA
SÚŤAŽE

Referenti biologickej olympiády:
kategória D: PaedDr. Alica Hladká (príma, sekunda)
kategória C: Mgr. Silvia Páleniková (tercia, kvarta)
kategória B: Mgr. Eva Frantzová (1. a 2. ročník, V.KNA, VI.SXA, II.AJ, III.AJ)
kategória A: PaedDr. Alena Viziová, PhD. (3. a 4. ročník, VII.SPA, IV.AJ, IV.BJ)