späť na hlavnú stránku
BIOLÓGIA
Do tohtoročnej kampane Dni nezábudiek 2015 sa zapojila aj naša škola v rámci projektu „Škola podporujúca zdravie “, 25 žiakov z bilingválnych tried pod vedením pani profesorky Páleníkovej dňa 16.9.2015 spolupracovalo s pracovníkmi dobrovoľníckeho centra v Nitre na charitatívnej zbierke Ligy pre duševné zdravie. Finančné príspevky ktoré boli vyzbierané, budú venované na pomoc a podporu ľudí s duševným postihnutím.