späť na hlavnú stránku
BIOLÓGIA
Dňa 26. 10. 2015 sa žiaci I. PA zúčastnili odbornej exkurzie na Samovej ulici v Nitre, kde sídli Správa CHKO. Mali možnosť spoznať rastlinstvo a živočíšstvo žijúce na území chránenej krajinnej oblasti prostredníctvom vystavených expozícii, potom nasledovala odborná prednáška Mgr. Košťála spojená so zaujímavými ukážkami ktoré získal počas dlhoročného pôsobenia . Na pamiatku z tejto exkurzie dostal každý žiak pohľadnicu a škola nový výtlačok knihy CHKO, exkurzia bude v jarnom období pokračovať a žiaci si budú môcť pozrieť pod vedením strážcov prírody náučný chodník.