späť na hlavnú stránku
BIOLÓGIA
Arborétum Tesárske Mlyňany V utorok 3. mája 2016 sme sa my žiaci III.AJ, III.BJ, II.A, II.B a VI.SXA spolu s pani profesorkami Ing. Karlubíkovou, Mgr. Krivošíkovou, Mgr. Pálenikovou, PaedDr. Viziovou, PhD., zúčastnili exkurzie do Arboréta v Tesárskych Mlyňanoch. Keď sme ráno vystúpili pred bránami Arboréta, pani profesorky nám rozdali pracovné listy a mohli sme sa vydať na púť prírodou. Keďže nám počasie veľmi prialo, všetci sme si vychutnali prechádzky s dobrou náladou. Mnohí z nás videli netypické rastlinstvo prvýkrát naživo. Popri prechádzke sme vypĺňali pracovné listy a fotili najkrajšie rastliny. Navštívili sme rôzne časti Arboréta, napríklad kórejskú, japonskú, ale aj severo - americkú, v ktorých sa nachádzali rastliny typické pre tieto oblasti. Získali sme veľa nových poznatkov o Arboréte – o jeho založení, rozlohe, počte druhov rastlín a podobne. Táto exkurzia bola pre nás veľmi príjemná a obohacujúca. Veríme, že aj ďalším triedam, ktoré navštívia Arborétum sa táto exkurzia bude veľmi páčiť a my sami sa už veľmi tešíme na ďalší výlet.