späť na hlavnú stránku
BIOLÓGIA
Arborétum Tesárske Mlyňany

V dňoch 2. a 3. mája 2017 sa žiaci III.AJ, III.BJ, II.A, II.B, II.C a VI.SXA zúčastnili exkurzie do Arboréta v Tesárskych Mlyňanoch. Navštívili rôzne časti Arboréta, napríklad kórejskú, japonskú, ale aj severo - americkú, v ktorých sa nachádzali rastliny typické pre tieto oblasti. Získali veľa nových poznatkov o Arboréte – o jeho založení, rozlohe, počte druhov rastlín a podobne. Táto exkurzia bola pre žiakov veľmi príjemná a obohacujúca.