späť na hlavnú stránku
CHÉMIA
Úspech v chemickej olympiáde
Blahoželáme Soni Jesenákovej z IV.BJ k postupu na celoslovenské kolo chemickej olympiády, ktoré sa uskutoční 7. - 10.3. 2018 v Trnave. Soňa postúpila na základe výborného výsledku v krajskom kole, kde sa v silnej konkurencii umiestnila na 3. mieste ako úspešná riešiteľka.