späť na hlavnú stránku
NEMECKÝ JAZYK
Predmetová komisia nemeckého jazyka pracuje v školskom roku 2018/2019 v tomto zložení:
Predseda PK:Mgr.Viera Civáňová, NEJ
Podpredseda PK:Mgr. Alexandra Podobová
Mgr. Anežka Luleiová
PaedDr. Lívia Tulisová