späť na hlavnú stránku
NEMECKÝ JAZYK
Predmetová komisia nemeckého jazyka pracuje v školskom roku 2017/2018 v tomto zložení:
Predseda PK:Mgr.Viera Civáňová, NEJ
Podpredseda PK:Mgr.Anežka Luleiová
Mgr. Darina Arpášová
Mgr. Zdravomila Barthová
Mgr. Alexandra Podobová