späť na hlavnú stránku
OBČIANSKÁ NÁUKA
Od 08.12. - 19. 12. 2016 sa na našej škole v rámci PK OBN realizovala projektová aktivita Maratón písania listov – o ľudských právach. Zapojili sa študenti seminára z občianskej náuky s PhDr. Zelenkovou a študenti seminára občan a právo s PhDr. Krištofičinovou. Projekt vyhlásila Amnesty International po celom svete pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv (10. decembra). Cieľom je spoločne napísať a poslať čo najviac listov s výzvami pre vlády či predstaviteľov jednotlivých krajín a upozorniť tým na porušovanie ľudských práv konkrétnych ľudí či skupín, podporiť nespravodlivo väznených či prenasledovaných ľudí. Naši študenti napísali cca 70 listov. Žiaci získali certifikát a srdečné poďakovanie za boj o ľudské práva.
12. 12. 2016 študenti III. A s PhDr. Zelenkovou navštívili Okresný súd v Nitre. Zúčastnili sa súdneho pojednávania s problematikou sexuálneho násilia. Študenti III. A besedovali so sudkyňou Okresného súdu Nitra Mgr. Pamelou Záleskou na odbornú problematiku právneho systému. Diskusia sa dotýkala aj otázok každodenného života občana SR, prezentovali sa výchovno-vzdelávacie ciele: boj proti drogám, kriminalite, záškoláctvu a iným negatívnym javom (agresivita, šikanovanie, sexuálne zneužívanie), úlohy národného programu podpory zdravia, úlohy sexuálnej, rodinnej výchovy. Organizovala PhDr. Zelenková.