ŠKOLA ŠTÚDIUM ZDRUŽENIA DOKUMENTY PREDMETY KONTAKT
  • Chemická olympiáda
  • A slovo bolo u Boha
  • Celoslovenské kolo olympiády z SPJ
  • Čo vieš o hviezdach
1 2 3 4
Gymnázium, Golianova 68, Nitra
„ŠKOLA S VYNIKAJÚCIMI VÝSLEDKAMI ŽIAKOV“
(INEKO 2024)
Škola akreditovaná pre ERASMUS v oblasti vzdelávania