• Projektové vyučovanie
  • Dištančný Halloween
  • Takto sme súťažili z matematiky
  • Tvorili sme počas karantény
1 2 3 4
....................................................................................................................................................................
„SME ŠKOLA S VYNIKAJÚCIMI VÝSLEDKAMI ŽIAKOV“ (INEKO 2020)
....................................................................................................................................................................Jedálny lístok

Dnes:
jaroslav ďurfina - martin fekete