ŠKOLA ŠTÚDIUM ZDRUŽENIA DOKUMENTY PREDMETY KONTAKT
späť na hlavnú stránku
Oznam

Študenti roka v školskom roku 2021/2022.

Študent roka je jeden z najlepších študentov, ktorý má výborne výsledky v štúdiu, nemá previnenia voči školskému poriadku, má vzornú dochádzku a úspešne reprezentoval školu v celoslovenských kolách súťaží.

V zmysle dohodnutých kritérií pedagogická rada za reprezentáciu školy v súťažiach a predmetových olympiádach vyhlásila za „študentov roka“ týchto žiakov:

Meno a priezvisko

Trieda

Úspech žiaka

Svetlana Mesárošová

V.AJ

1. miesto v celoslovenskom kole olympiády v anglickom jazyku, kategória 2C1.

Kamila Líšková

II.AJ

2. miesto v celoslovenskom kole Olympiády v španielskom jazyku, kategória A.

Šimon Vavro

VI.SXA

3. miesto v celoslovenskom kole Olympiády v španielskom jazyku, kategória B.

Hannah Gilan

IV.AJ

3. miesto v celoslovenskom kole Olympiády v nemeckom jazyku, kategória 2C.

Šimon Peter

II.B

3. miesto v celoslovenskom kole súťaže Zenit v elektronike.

Veronika Šipčiaková

III.TA

3. miesto v celoslovenskom kole olympiády z ruského jazyka, kategória A3.

Lea Barátová

III.TA

4. miesto v celoslovenskom kole olympiády z ruského jazyka, kategória A1.

Lukáš Babušík

IV.A

Úspešný riešiteľ celoslovenského kola olympiády z ruského jazyka, kategória B2.

Šimon Peter

Samuel Peter

Šimon Bolemant

Radka Ďuriačová

II.B

 

3. miesto v celoslovenskej súťaži ROBOCUP 2022

v kategórií Soccer lightweight (robotický futbal) a 6.miesto v celoeurópskom kole tejto súťaže.

Liliana Hallová

VII.SPA

4. miesto v celoslovenskom kole chemickej olympiády v kategórii A, 3. miesto v celoslovenskom kole SOČ, odbor 03 – chémia, potravinárstvo.  Liliana získala cenu dekana Fakulty chemickej a potravinárskej technológie za najlepšiu praktickú časť CK CHO.

Anna Dukesová

VII.SPA

5. miesto v celoslovenskom kole biologickej olympiády, kategória A, úspešná riešiteľka celoslovenského kola chemickej olympiády, kategória A.

Michael Kalaba

IV.AJ

1. miesto celoslovenské kolo súťaže  Python Cup

6. miesto v celoslovenskom kole v olympiáde o kritickom myslení.

Evelyn Fazekašová

II.AJ

2. miesto v celoslovenskom kole súťaže Štúrov Zvolen.

Martin Kettmann

I.AJ

2. miesto v celoslovenskom kole Hviezdoslavov Kubín.

 

Za výborný prospech 1,00 počas celého štúdia, za vzornú dochádzku a správanie v súlade so školským poriadkom pedagogická rada udelila ocenenie „študent roka“ týmto žiakom:

Oliver Hoffej, IV.A

Veronika Rybárová, IV.C           

Marek Štrpka, IV.C           

Martin Petkeš, VIII.OKA  

Alexandra Bernathova Pizzamiglio, V.AJ          

Ester Fazekašová, V.AJ          

Vivien Hegedűsová, V.AJ          

Lukáš Hudec V.AJ          

Jakub Malík, V.AJ          

Soňa Martišová, V.AJ

         

Správkyňa nadácie gymnázia odovzdala oceneným žiakom diplomy a finančnú odmenu 100€.

Blahoželáme!