späť na hlavnú stránku
Hodnotenie školy
Naša škola v hodnotení škôl nezávislým inštitútom INEKO v decembri 2019 medzi gymnáziami v okrese Nitra opäť získala najlepšie hodnotenie
škola s výbornými výsledkami žiakov – hodnotenie 7,5.
V Nitrianskom kraji nám patrí medzi gymnáziami 2. miesto.
Pozrite si rebríček škôl na stránke INEKO.

http://skoly.ineko.sk/rebricky/?r=2019&ts=Gym&k=4&l=0&u=&h=skore&szpo=0&szpd=100&exto=0&extd=100&ms=0