späť na hlavnú stránku
Hodnotenie školy
Hodnotenie školy nezávislým inštitútom INEKO – november 2018


Naša škola medzi gymnáziami v okrese Nitra opäť získala najlepšie hodnotenie
– škola s výbornými výsledkami žiakov.
V Nitrianskom kraji nám patrí medzi gymnáziami 2. miesto.
Pozrite si rebríček škôl na stránke INEKO.
http://skoly.ineko.sk/rebricky/?r=2018&ts=Gym&k=4&l=0&u=&h=skore&ms=0