späť na hlavnú stránku
Oznam

Študenti roka v školskom roku 2019/2020

Študent roka je jeden z najlepších študentov, ktorý má výborne výsledky v štúdiu, nemá previnenia voči školskému poriadku, má vzornú dochádzku a úspešne reprezentoval školu v súťažiach v CK.

V zmysle dohodnutých kritérií pedagogická rada za reprezentáciu školy v súťažiach a predmetových olympiádach vyhlásila za  „študentov roka“ týchto žiakov:

1.     Matej Koiš (V.AJ), Magnus Lindevang Larsen (II.C), Marietta Miklová (VII.SPA), Petronela Dudášová (VII.SPA), Samuel Loži (VII.SPA)

2.     Vivien Hegedűsová (III.AJ), Soňa Martišová (III.AJ)

3.     Ester Fazekašová (III.AJ), Tomáš Hegedűs (IV.AJ)

4.     Miriam Maťašovká (V.AJ), Miroslav Zelenka (III.A), Alexander Godál (III.C)

 

Za výborný prospech – 1,00; vzornú dochádzku a správanie v súlade so školským poriadkom pedagogická rada udelila ocenenie „študent roka“ týmto žiakom:

1.       Lucia Gálová  V.AJ      

2.       Martina Halmová – V.AJ      

3.       Lenka Minarovičová – V.AJ      

4.       Ivana Ivanová – VIII.OKA              

5.       Michaela Rybanská – V.AJ      

6.       Adela Poláková VIII.OKA                                     

7.       Darina Pašeková – IV.A         

8.       Simona Strejčková – IV.A         

9.       Eva Csámpaiová – VIII.OKA                          

 

Správkyňa nadácie gymnázia odovzdala oceneným žiakom diplomy a finančnú odmenu 100€.

 

Blahoželáme!