ŠKOLA ŠTÚDIUM ZDRUŽENIA DOKUMENTY PREDMETY KONTAKT
späť na hlavnú stránku
Európsky projekt-Fyzika
Školský rok 2022/2023

Plán pracovných činností klubu učiteľov-2.polrok: STIAHNUŤ

Správa o činnosti klubu -Fyzika-23.06.2023: STIAHNUŤ

Správa o činnosti klubu -Fyzika-22.05.2023: STIAHNUŤ

Správa o činnosti klubu -Fyzika-24.04.2023: STIAHNUŤ

Správa o činnosti klubu -Fyzika-20.03.2023: STIAHNUŤ

Správa o činnosti klubu -Fyzika-06.02.2023: STIAHNUŤ


Plán pracovných činností klubu učiteľov-1.polrok: STIAHNUŤ

Správa o činnosti klubu -Fyzika-23.01.2023: STIAHNUŤ

Správa o činnosti klubu -Fyzika-21.11.2022: STIAHNUŤ

Správa o činnosti klubu -Fyzika-27.09.2022: STIAHNUŤProjekt: Zvýšenie kvality vzdelávania na Gymnáziu, Golianova 68, 949 01 Nitra

Názov projektovej aktivity: Fyzikálne sústredenie (3-dňové vzdelávanie)
Počet účastníkov: 20 žiakov (výber z tried V.KNA, VI.SXA, II.AJ, III.AJ, I.B, II.C, III.C )
2 pedagogickí zamestnanci ( Mgr. Eva Činčurová, Mgr. Janka Juríková)
Dátum konania exkurzie: 12. až 14. 05. 2023

Žiaci spolu s učiteľmi vycestovali zo školy dňa 12. 05. 2023 o 14.00 hod. Naším cieľom bol rekreačný areál Tesáre Nové Mlyny, ktorý je obklopený lesom a nachádza sa na juhovýchodnom úpätí Považského Inovca. Tu sme našli vhodné podmienky nielen na ubytovanie a stravovanie, ale aj na naše bádateľské fyzikálne aktivity. Tie sme realizovali prácou v skupinách s využitím rôznych pomôcok. Najviac nás však zaujala a zabavila práca s Coachom vo Vinci Labe a jeho senzormi zvuku, sily a teploty. Keďže areál ponúkal viacero možností, tak sme pracovné aktivity striedali so športovými, relaxačnými a poznávacími v blízkom okolí. Prešli sme sa k Tesárskej priehrade. Na záver už len možno dodať, že sa nám exkurzia páčila. Ocenili sme možnosť nielen sa venovať bádateľským aktivitám a získavaniu nových zručností, ale sme si navyše aj vybudovali lepšie vzájomné medzitriedne vzťahy.


Krúžok Fyzika
Školský rok 2021/2022

Plán pracovných činností klubu učiteľov-2.polrok: STIAHNUŤ

Správa o činnosti klubu -Fyzika-20.06.2022: STIAHNUŤ

Správa o činnosti klubu -Fyzika-16.05.2022: STIAHNUŤ

Správa o činnosti klubu -Fyzika-04.04.2022: STIAHNUŤ

Správa o činnosti klubu -Fyzika-25.04.2022: STIAHNUŤ

Správa o činnosti klubu -Fyzika-14.02.2022: STIAHNUŤ


Plán pracovných činností klubu učiteľov-1.polrok: STIAHNUŤ

Správa o činnosti klubu -Fyzika-15.11.2021: STIAHNUŤ

Správa o činnosti klubu -Fyzika-18.10.2021: STIAHNUŤ

Správa o činnosti klubu -Fyzika-13.09.2021: STIAHNUŤ

Pedagogický klub
Školský rok 2020/2021

Plán pracovných činností klubu učiteľov-2.polrok: STIAHNUŤ

Správa o činnosti klubu -Fyzika-29.06.2021: STIAHNUŤ

Správa o činnosti klubu -Fyzika-25.05.2021: STIAHNUŤ

Správa o činnosti klubu -Fyzika-27.04.2021: STIAHNUŤ


Plán pracovných činností klubu učiteľov-1.polrok: STIAHNUŤ

Správa o činnosti klubu -Fyzika-08.12.2020: STIAHNUŤ

Správa o činnosti klubu -Fyzika-10.11.2020: STIAHNUŤ

Správa o činnosti klubu -Fyzika-13.10.2020: STIAHNUŤ

Správa o činnosti klubu -Fyzika-21.09.2019: STIAHNUŤ

Pedagogický klub Fyziky


Školský rok 2019/2020

Plán pracovných činností klubu učiteľov-2.polrok: STIAHNUŤ

Správa o činnosti klubu -Fyzika-24.02.2020: STIAHNUŤPlán pracovných činností klubu učiteľov-1.polrok: STIAHNUŤ

Správa o činnosti klubu -Fyzika-27.01.2020: STIAHNUŤ

Správa o činnosti klubu -Fyzika-09.12.2019: STIAHNUŤ

Správa o činnosti klubu -Fyzika-11.11.2019: STIAHNUŤ

Správa o činnosti klubu -Fyzika-28.10.2019: STIAHNUŤ

Správa o činnosti klubu -Fyzika-14.10.2019: STIAHNUŤ

Krúžok Finančná gramotnosťKrúžok Fyzika 2Krúžok FyzikaPedagogický klub Fyziky