ŠKOLA ŠTÚDIUM ZDRUŽENIA DOKUMENTY PREDMETY KONTAKT
spä na hlavnú stránku
Európsky projekt-Informatika
Školský rok 2022/2023

Plán pracovných činností klubu učitežov-2.polrok: STIAHNU

Správa o činnosti klubu Informatika 28.03.2023: STIAHNU
Správa o činnosti klubu Informatika 14.03.2023: STIAHNU
Správa o činnosti klubu Informatika 28.02.2023: STIAHNU
Správa o činnosti klubu Informatika 14.02.2023: STIAHNU


Krúžok Virtuálna realita a jej využitie v praxi
Pedagogický klub INFKrúžok Robotika - Mgr. Juraj Horváth
Plán pracovných činností klubu učitežov-1.polrok: STIAHNU

Správa o činnosti klubu Informatika 24.01.2023: STIAHNU
Správa o činnosti klubu Informatika 10.01.2023: STIAHNU
Správa o činnosti klubu Informatika 20.12.2022: STIAHNU
Správa o činnosti klubu Informatika 06.12.2022: STIAHNU
Správa o činnosti klubu Informatika 22.11.2022: STIAHNU
Správa o činnosti klubu Informatika 08.11.2022: STIAHNU
Správa o činnosti klubu Informatika 25.10.2022: STIAHNU
Správa o činnosti klubu Informatika 11.10.2022: STIAHNU
Správa o činnosti klubu Informatika 27.09.2022: STIAHNU
Správa o činnosti klubu Informatika 20.09.2022: STIAHNU


Krúžok „Príprava na prog.súaže“
Školský rok 2021/2022

Plán pracovných činností klubu učitežov-2.polrok: STIAHNU

Správa o činnosti klubu Informatika 21.06.2022: STIAHNU
Správa o činnosti klubu Informatika 07.06.2022: STIAHNU
Správa o činnosti klubu Informatika 24.05.2022: STIAHNU
Správa o činnosti klubu Informatika 10.05.2022: STIAHNU
Správa o činnosti klubu Informatika 26.04.2022: STIAHNU
Správa o činnosti klubu Informatika 05.04.2022: STIAHNU
Správa o činnosti klubu Informatika 22.03.2022: STIAHNU
Správa o činnosti klubu Informatika 08.03.2022: STIAHNU
Správa o činnosti klubu Informatika 15.02.2022: STIAHNU
Správa o činnosti klubu Informatika 08.02.2022: STIAHNU

Plán pracovných činností klubu učitežov-1.polrok: STIAHNU

Správa o činnosti klubu Informatika 25.01.2022: STIAHNU
Správa o činnosti klubu Informatika 11.01.2022: STIAHNU
Správa o činnosti klubu Informatika 07.12.2021: STIAHNU
Správa o činnosti klubu Informatika 23.11.2021: STIAHNU
Správa o činnosti klubu Informatika 09.11.2021: STIAHNU
Správa o činnosti klubu Informatika 26.10.2021: STIAHNU
Správa o činnosti klubu Informatika 12.10.2021: STIAHNU
Správa o činnosti klubu Informatika 28.09.2021: STIAHNU
Správa o činnosti klubu Informatika 21.09.2021: STIAHNU


Krúžok Virtuálna realita a jej využitie v praxi
Školský rok 2020/2021

Plán pracovných činností klubu učitežov-2.polrok: STIAHNU

Správa o činnosti klubu Informatika 17.06.2021: STIAHNU
Správa o činnosti klubu Informatika 27.05.2021: STIAHNU
Správa o činnosti klubu Informatika 13.05.2021: STIAHNU
Správa o činnosti klubu Informatika 29.04.2021: STIAHNU
Správa o činnosti klubu Informatika 10.06.2021: STIAHNU

Plán pracovných činností klubu učitežov-1.polrok: STIAHNU

Správa o činnosti klubu Informatika 26.11.2020: STIAHNU
Správa o činnosti klubu Informatika 24.11.2020: STIAHNU
Správa o činnosti klubu Informatika 14.10.2020: STIAHNU
Správa o činnosti klubu Informatika 29.09.2020: STIAHNU
Správa o činnosti klubu Informatika 22.09.2021: STIAHNU

Školský rok 2019/2020

Plán pracovných činností klubu učitežov-2.polrok: STIAHNU

Správa o činnosti klubu Informatika 29.06.2020: STIAHNU
Správa o činnosti klubu Informatika 24.06.2020: STIAHNU
Správa o činnosti klubu Informatika 10.03.2020: STIAHNU
Správa o činnosti klubu Informatika 11.02.2020: STIAHNU


Plán pracovných činností klubu učitežov-1.polrok: STIAHNU

Správa o činnosti klubu Informatika 28.01.2020: STIAHNU
Správa o činnosti klubu Informatika 10.12.2019: STIAHNU
Správa o činnosti klubu Informatika 5.11.2019: STIAHNU
Správa o činnosti klubu Informatika 22.10.2019: STIAHNU
Správa o činnosti klubu Informatika 8.10.2019: STIAHNU


Krúžok „Príprava na prog.súaže“Pedagogický klub Informatiky