späť na hlavnú stránku
UDALOSTI V SEPTEMBRI
26. 09. 2019
Aktivity k Európskemu dňu jazykov – rozhlasová relácia

26. 09. 2019
Európsky Deň jazykov, aktivity PK ANJ

30. 09. 2019
Kvapka krvi, prenosná transfúzna stanica, výber žiakov, zodp. Mgr. Tóthová