späť na hlavnú stránku
Slávnostná akadémia
Gymnázium, Golianova 68, Nitra oslávi 7. novembra 2019 v Divadle Andreja Bagara v Nitre
100. výročie svojho vzniku
slávnostnou akadémiou, ktorá bude spojená s 25. benefičným koncertom na tému:

Prechádzky storočím

Na koncert sú pozvaní aj absolventi gymnázia. Účasť je nutné potvrdiť do 18. októbra 2019, z dôvodu
rezervácie miesta.