ŠKOLA ŠTÚDIUM ZDRUŽENIA DOKUMENTY PREDMETY KONTAKT
späť na hlavnú stránku
Európsky projekt

NÁZOV PROJEKTU:
„ZVÝŠENIE KVALITY VZDELÁVANIA NA GYMNÁZIU GOLIANOVA 68 V NITRE“

TYP PROJEKTU:DOPYTOVO-ORIENTOVANÝ        TRVANIE PROJEKTU:10/2019 – 11/2023

TENTO PROJEKT SA REALIZUJE VĎAKA PODPORE Z EURÓPSKEHO SOCIÁLNEHO FONDU A Z EURÓPSKEHO FONDU REGIONÁLNEHO ROZVOJA V RÁMCI OPERAČNÉHO PROGRAMU ĽUDSKÉ ZDROJE
www.minedu.gov.sk
www.esf.gov.sk


BIO DEJ FYZ CHE INF MAT SJL GEO

Propagácia Didaktické pomôcky