späť na hlavnú stránku
Dobrodružná expedícia
Dobrodružná expedícia – v rámci programu DofE
22.– 23. júna 2018 štyri tímy študentov zapojených v programe Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu (The Duke of Edinburgh’s International Award – DofE) zavŕšili svoje šesť a viacmesačné úsilie o naplnenie podmienok na získanie tejto ceny. Úspešne absolvovali Dobrodružnú expedíciu. Jej cieľom je podporiť zmysel pre dobrodružstvo a objavovanie, získanie nových zručností, sebavedomia a zodpovednosti za vlastné konanie, ale aj prekonanie samého seba. Dva naše tímy boli na expedícii v oblasti Kremnických vrchov a dva tímy v Považskom Inovci. Tímy sa po náročnej, aspoň 6 hodinovej túre, museli postarať a svoj nocľah a večeru. Takže postavili stany, niečo teplé uvarili na ohni a pokúsili sa vyspať na rovnako náročný druhý deň. Počasie im veľmi neprialo, noc bola studená a v lese sa pohybovalo veľa zvierat, ale všetci vydržali a v dobrej nálade prišli do cieľa svojej cesty.
My, ich vedúci, sme na nich veľmi hrdí, sú to prví absolventi Bronzovej úrovne Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu na našej škole.
S potešením verejne chválime:
1. tím – Timotea Bátovská, Ema Kraushuberová, Simona Hricová, Katka Dojčánová a Palo Pánisz
2. tím – Lucka Gálová, Slávka Pánska, Mirka Maťašovská, Aďa Valková, Lenka Kováčová, Viki Suszková a Evka Kupčová
trasa: Piešťany – Lúka – hrad Tematín – Hrádocká dolina – Pod Smutným vŕškom – Podhradie (35 km)

3. tím – Lucia Baránková, Milka Némová, Roland Fleschacker, Rasťo Straňák
4. tím – Martina Halmová, Anabela Kepáková, Lenka Minarovičová, Miška Rybanská, Adam Gajdošík a Max Pospíšil
trasa: Banská Bystrica_Hámor – Riečanské sedlo – Kordíky – Kordícke sedlo – Pod Tablou – Flochová – Čremošné – Turčianske Teplice (37 km)