ŠKOLA ŠTÚDIUM ZDRUŽENIA DOKUMENTY PREDMETY KONTAKT
späť na hlavnú stránku
RADA ŠKOLY

Funkčné obdobie Rady školy pri Gymnáziu, Golianova 68, Nitra: 01.10.2020 - 01.10.2024

Mgr. Soňa Krivošíková – predseda rady školy, zástupca pedagogických zamestnancov
Mgr. Lukáš Čelinák - zástupca za zriaďovateľa školy
Mgr. Ján Greššo - zástupca za zriaďovateľa školy
Ing. Štefan Korman, MBA - zástupca za zriaďovateľa školy
Ing. Štefan Štefek - zástupca za zriaďovateľa školy
PaedDr. Erika Miková – zástupca pedagogických zamestnancov
Mgr. Monika Polonecová – zástupca nepedagogických zamestnancov
RNDr. Janka Drábeková – zástupca rodičov žiakov
doc. PaedDr. Lucia Rumanová, PhD – zástupca rodičov žiakov
doc. RNDr. Peter Boleček, PhD - zástupca rodičov žiakov
Jakub Remeň – zástupca žiakov