späť na hlavnú stránku
RADA ŠKOLY
FUNKČNÉ OBDOBIE: 2016 - 2020

Predseda - Mgr. Vladimír Podoba
Podpredseda, zapisovateľ - Mgr. Monika Polonecová
Zást. za zriaďovateľa:Doc. Ing. Jozef Dvonč
Ing. Monika Laurová
PhDr. Juraj Richter
Ing. Štefan Štefek
Zást. za zložku rodičov:PaedDr. Lucia Rumanová
Ing. Regína Kántorová
Mgr. Alena Maťašovská
Zást. za ped. zložku:Mgr. Vladimír Podoba
PaedDr. Erika Miková
Zást. za nepedag. zložku:Mgr. Monika Polonecová
Zást. za žiakov:Alexandra Bernáthová