ŠKOLA ŠTÚDIUM ZDRUŽENIA DOKUMENTY PREDMETY KONTAKT
ŠK.ROK 2022/2023

Projekt: Zvýšenie kvality vzdelávania na Gymnáziu, Golianova 68, 949 01 Nitra

Názov projektovej aktivity: Trnava a okolie (2-dňová exkurzia)
Počet účastníkov: 42 žiakov (výber z tried VIII.OKA, III.AJ, III.A, II.C a I.A)
2 pedagogickí zamestnanci (PhDr. Vlasta Zelenková, PhDr. Darina Račková)

Dátum konania exkurzie: 28. a 29. 04. 2023
Študenti vycestovali dňa 28. 04. 2023 priamo zo školy o 14.00 hod. Popoludnie sa nieslo v znamení spoznávania bernolákovskej a štúrovskej generácie našich predkov. Navštívili sme Pamätnú izbu Juraja Fándlyho v Naháči, Pamätnú izbu Jána Hollého v Hlbokom a Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre. Prehliadky boli plynulé, lektori vynikajúci. Svojím zaujímavým rozprávaním vtiahli študentov do histórie nášho národného obrodenia v 18. a 19. storočí. Pútavo priblížili význam bernolákovcov a štúrovcov v dejinách nášho slovenského národa.
Horský hotel Eva vo Svätom Jure, obklopený krásnou prírodou, nám poskytol vhodné podmienky na ubytovanie i stravovanie.
V sobotu sme absolvovali turistiku k jaskyni Driny v Malých Karpatoch. Uskutočnili sme tiež prehliadku hradu nad obcou Častá známeho pod názvom Červený Kameň, kde nás oboznámili s históriou Fuggerovcov i Pálfiovcov. Západoslovenské múzeum v Trnave nám umožnilo spoznávať slovenský ľudový foklór. Záver dňa sme strávili v nákupnom centre City Arena v Trnave posedením pri chutnom jedle či nápoji.
Exkurzia sa študentom i učiteľom veľmi páčila. Ocenili možnosť budovania lepších vzájomných medzitriednych vzťahov spoločného tímu nášho Golianka.Krúžok Ozvena


Krúžok Slolitúra


III.B trieda – Cvičenia z pravopisu


III.A trieda – Cvičenia z pravopisuŠK.ROK 2021/2022

Extra hodiny – III.C - Cvicenia zo SJL - Račková


Extra hodiny – III.A - Cvicenia zo SJL - Zelenková


III.C trieda – Cvičenia z pravopisu – PhDr. Račková
III.B trieda – Cvičenia z pravopisu – PhDr. Račková
>


III.A– Cvičenia zo slovenského pravopisu – PhDr. Vlasta Zelenková

ŠK.ROK 2020/2021


Extra Hodiny – Cvičenia z pravopisu


III.B


III.C
Dištančné vzdelávanie – Cvičenia z pravopisu - október-november 2020


III.ADištančné vzdelávanie – Extra Hodiny – Cvičenia z pravopisu – Marec – Jún 2020


III.A


III.B


III.CExtra hodiny - Cvičenia zo slovenského pravopisu


III.A


III.B


III.C