späť na hlavnú stránku
PROJEKT UNESCO
PROJEKT UNESCO

V dňoch 07. - 10.3. 2016 sa zúčastnilo 15 žiakov nášho gymnázia projektu UNESCO v Pécsi (Maďarsko).
Mottom tohtoročného stretnutia bola HUDBA SPÁJA, UPÚTA A OSLOBODZUJE. Rokovacím jazykom bola nemčina. Stretnutia sa zúčastnili tiež žiaci Gymnázia na Slovanskom námestí v Brne, Haydn-Real gymnázia vo Viedni a Babits gymnázia v Pécsi. Žiaci si vypočuli viaceré prednášky a navštívili mnohé podujatia.
Svoje skúsenosti a nadobudnuté vedomosti spracovali v jednotlivých workshopoch a následne odprezentovali v záverečnom vystúpení. Projekt bol pre žiakov prínosom, nakoľko si precvičili svoje vedomosti z nemeckého jazyka a naučili sa prezentovať výsledky svojej práce pred publikom.
Zodpovedná za projekt: PaedDr. Mária Šuláková
Sprevádzajúci učiteľ: PaedDr. Beáta Solčanská