späť na hlavnú stránku
NOVINKA
Bloky voliteľných predmetov pre 3. ročník 4-ročného, 7. ročník 8- ročného a 4. ročník 5-ročného štúdia v školskom roku 2018/20194-ročné a 8-ročné štúdium: Žiak si volí 4 hodiny, z každého bloku jednu dvojhodinovku.
5-ročné štúdium: Žiak si volí 4 hodiny, z každého bloku jednu dvojhodinovku, z toho aspoň jednu dvojhodinovku anglické predmety.

Len pre 5-ročné štúdium: Základy obchodnej angličtiny
,Písanie


BLOKY VOLITEĽNÝCH PREDMETOV
pre 4.ročník 4-ročného štúdia, 5.ročník 5-ročného štúdia a 8.ročník 8-ročného štúdia v školskom roku 2017/2018


4-ročné a 8-ročné štúdium: Žiak si volí 12 hodín, z každého bloku jednu dvojhodinovku.
5-ročné štúdium: Žiak si volí 14 hodín: 2 hodiny CAJ + 12 hodín (z každého bloku jednu dvojhodinovku, z toho povinne 2 hodiny KAJ)