späť na hlavnú stránku
NOVINKA
Opäť sme imatrikulovali

V utorok 23. októbra 2018 v priestoroch PKO v Nitre sa organizátori – žiaci VII. SPA veľmi úspešne zhostili réžie tradičnej školskej slávnosti Imatrikulácie žiakov 1. ročníkov na tému: Svetové Golianko.
Privítali sme oficiálne na škole našich nováčikov, ktorí sa predstavili zaujímavými vystúpeniami, čím reprezentovali vybranú krajinu sveta. Zelenú dostalo Španielsko, Mexiko, Rusko, Maďarsko a Česká republika. Vystúpenia boli veľmi nápadité. Striedal sa spev, tanec a niektorí si trúfli aj na vtipnú imitáciu.
Oficiálnu časť vystriedala školská diskotéka. V závere veselú atmosféru školskej akcie dotvorilo aj losovanie tomboly. Blahoželáme výhercom a ďakujeme sponzorom!