späť na hlavnú stránku
NOVINKA
„Dievča vo fúriku“

So žiakmi 1.AJ sme si v stredu 18.11.2020 povedali, že nielen chlebom, ale aj kultúrou je človek živý a preto sme sa rozhodli ísť spolu do divadla- samozrejme dištančne, ako inak?
Predstavenie „Dievča vo fúriku“ vytvorila katedra histórie UKF v spolupráci so žiakmi a pedagógmi ZUŠ J. Rosinského v Nitre v réžii Marici Šiškovej. Spracováva osobný príbeh vtedy šesťročnej Evy Felsenburgovej z Nitry, ktorú posledné mesiace vojny ukrývala u seba doma Cecília Scheibenreifová, vdova s tromi deťmi.
Tento emotívny príbeh bol skvelou bodkou za oslavou 17. novembra, pretože nám opäť ukázal, že sloboda nie je samozrejmosťou a že naozaj nežijeme v tej najťažšej dobe, aj keď sa to mnohým zdá.

Foto: Veronika Križanová