ŠKOLA ŠTÚDIUM ZDRUŽENIA DOKUMENTY PREDMETY KONTAKT
späť na hlavnú stránku
NOVINKA
Údaje Nadácie Gymnázia, Golianova 68, Nitra pre poukázanie 2% dane:

Postup darovania 2% dane:postupnadacia.pdf
Potvrdenie_o_zaplateni_dane_z_prijmov:potvzapl.pdf
Poučenie o vyplnení vyhlásenia o zaplatení dane:poucenie.pdf
Vyhlásenie o zaplatení dane:vyhldan.pdf


správkyňa nadácie : PaedDr. Alena Blažová Viziová, PhD.
telefón : 037/ 640 96 12
Email: nadacia.gymnazia@gmail.com
číslo účtu : IBAN: SK91 0200 0000 0037 3243 0851
IČO : 340 165 71
právna forma: nadácia


· Mgr. Martina Filová - predsedníčka správnej rady
· Mgr. Juraj Horváth - člen
· Mgr. Jana Juríková - člen
· Mgr. Vladimír Podoba - člen
· PhDr. Darina Račková – člen
· Monika Jurajdová – člen
Revízor nadácie: Mgr. Kristína Laurinská

Výročná správa nadácie za rok 2021:vyrsprav21.pdf


Nadačná listina:nadacnalistina.pdf


Vážení rodičia,
Nadácia gymnázia pôsobí na škole už 28 rokov a významne prispieva k rozvoju školy. V zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, môže daňovník poukázať 2% zo svojej dane organizácii, ktorá je na tento účel zaregistrovaná. Nadácia nášho gymnázia je v tomto roku prijímateľom 2%.


Nadácia Gymnázia v roku 2022 získané finančné prostriedky použila na:

-5 ks vodeodolných bluetooth reproduktorov,
-25 ks herných slúchadiel Canyon,
-1 ks projektora BenQ (učebňa č.123),
-2 ks dataprojektorov Epson (učebňa G36 a G38) a 35 ks podložiek (učebňa G37 a G32),
-17 ks notebookov do učebne G37,
-18 ks monitorov k PC do učebne G37 a 10 ks tabletov Wacom Intuos S Black.


Ďalšie finančné prostriedky Nadácia Gymnázia v roku 2022 použila na:
-9 ks grafických tabletov One by Wacom, Medium (PK MAT, PK SJL),
-1 ks notebooku ASUS VIVOBOOK,
-18 ks : Veľký nemecko - slovenský a slovensko -nemecký slovník,
-13 ks učebníc a pracovných zošitov z nemeckého jazyka PASST SCHON 3 (kompenzácia: LONDON TOUR - IV.A , IV.B)
-500 ks slovenských vlajok-na športovo charitatívne podujatie: Integrácia svieti pre všetky deti rovnako,
-pracovných zošitov z FYZ, CHEM a BIO pre žiakov 1. stupňa 8-ročného gymnázia,
-8 ks učebníc ruského jazyka RADUGA PO-NOVOMU 5 (kompenzácia: LONDON TOUR - IV.A, IV.B),
-pojazdného vozíka na mapy - PK DEJ - učebňa 116,
-10 ks učebníc španielskeho jazyka GRAMATICA DE USO DEL ESPAŇ,
-18 ks kolies Omni wheel 50 mm pre robotický krúžok,
-7 ks učebníc nemeckého jazyka PASST SCHON 1,2,3 INTERAKTIV CD-ROM,DIREKT INTERAKTIV 2 INTENSIVTRAINER, DIREKT INTERAKTIV 1 , INTENSIVTRAIN C, DIREKT INTERAKTIV 1,2 TESTY.
Finančné prostriedky Nadácia Gymnázia v roku 2022 použila aj na:

- podporu žiakov školy, ktorí boli úspešnými riešiteľmi chemickej olympiády a boli pozvaní na „Letnú školu chemikov“,
- podporu žiakov školy ako „Študentov roka“ - finančná výpomoc bola vyúčtovaná žiakmi na nákup počítačovej techniky, odbornej literatúry, laboratórneho vybavenia pre potreby ich ďalšieho vzdelávania,
- vstupenky pre žiakov na exkurziu do „Hvezdárne a planetária v Hlohovci“.

Nadácia každý rok finančne odmeňuje žiakov ocenených titulom „Študent roka“. Toto ocenenie získajú za úspechy v národných kolách predmetových olympiád a súťaží, resp. ak žiak za 4 roky štúdia mal vynikajúci prospech 1,00 a vzornú dochádzku v škole. Zároveň žiak nemal previnenia voči školskému poriadku. Toto sa nevzťahuje na 1. stupeň osemročného štúdia. Na bilingválnom štúdiu sa budú hodnotiť výsledky za 2. – 5. ročník štúdia. Žiaci po obdŕžaní finančnej odmeny v stanovenom čase preukážu, že peniaze využili na nákup pomôcok pre podporu ich vzdelávania.

Všetky tieto aktivity by sa nemohli konať bez podpory rodičov, vedenia školy a pedagógov gymnázia, ako aj priateľov, sponzorov a všetkých, ktorí nás podporili.
Touto cestou Vám ďakujeme.


Milí rodičia, veríme, že podporíte školu, do ktorej chodí Vaše dieťa.


V prípade, že sa rozhodnete podporiť Nadáciu Gymnázia na Golianovej ulici v Nitre, tak potrebné tlačivá si môžete stiahnuť (Vyhlásenie a Potvrdenie o zaplatení dane) už s vyplnenými údajmi našej nadácie zo stránky školy. Tieto tlačivá stačí len vyplniť, poslať/ doručiť do školy (na sekretariát školy, resp. triednemu učiteľovi) a my zabezpečíme, aby sa dostali na príslušný daňový úrad.
Prípadne môžete osloviť aj svojich priateľov, známych a rodinných príslušníkov.

Dané tlačivá môžete aj Vy poslať na príslušný daňový úrad.

Za prejavenú podporu Vám vopred srdečne ďakujeme.

Zároveň by sme sa Vám chceli poďakovať za prejavenú finančnú podporu na zorganizovaných benefičných koncertoch v predchádzajúcich rokoch a poukázaním 2% z Vašej zaplatenej dane.

S pozdravom
PaedDr. Alena Blažová Viziová, PhD.
správkyňa nadácie