ŠKOLA ŠTÚDIUM ZDRUŽENIA DOKUMENTY PREDMETY KONTAKT
späť na hlavnú stránku
NOVINKA
Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia


Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

Návštevník školy a školského zariadenia môže vstúpiť do budovy školy len v prípade, že sa preukáže:

a) potvrdením o kompletnom očkovaní proti ochoreniu COVID-19 (toto potvrdenie môže byť nahradené digitálnym COVID preukazom EU) spolu s preukazom totožnosti, alebo
b) potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami spolu s preukazom totožnosti, alebo
c) dokladom o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19 nie staršom ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu spolu s preukazom totožnosti.

Čítajte viac: interný pokyn č.9