ŠKOLA ŠTÚDIUM ZDRUŽENIA DOKUMENTY PREDMETY KONTAKT
späť na hlavnú stránku
NOVINKA
Rada rodičov pri Gymnáziu, Golianova 68, 949 01 Nitra

POZVÁNKA


Riaditeľstvo Gymnázia, Golianova 68, Nitra Vás pozýva na online triednu schôdzku RZ, ktorá sa bude konať 13.01.2022 vo štvrtok o 16,30 hod. cez vzdelávaciu platformu Microsoft Teams s týmto programom:


1. Otvorenie – triedy učiteľ
2. Aktuálne informácie zo života školy
3. Informácia o prospechu, správaní a dochádzke žiakov – triedny učiteľ
4. Ďalšie informácie o vzdelávaní v triedach
5. Diskusia
6. Záver

Vážení rodičia, Vaša účasť je potrebná !