ŠKOLA ŠTÚDIUM ZDRUŽENIA DOKUMENTY PREDMETY KONTAKT
späť na hlavnú stránku
NOVINKA
Rada rodičov pri Gymnáziu, Golianova 68, 949 01 Nitra


POZVÁNKA


Riaditeľstvo Gymnázia, Golianova 68, Nitra Vás pozýva na prezenčnú triednu schôdzku RZ, ktorá sa bude konať 29.09.2022 vo štvrtok o 16,30 hod. v budove gymnázia s týmto programom:

1. Príhovor riaditeľky školy RNDr. Zuzany Hurtovej a predsedníčky Rady rodičov – doc. PaedDr. Lucii Rumanovej, PhD.

2. Voľby zástupcov rodičov do Rady rodičov na šk. rok 2022/2023

3. Informácia o prospechu, správaní a dochádzke žiakov – triedny učiteľ

4. Plenárne zasadanie zvolených delegátov o 17,15 hod. v G pavilóne v školskej jedálni

5. Aktuálne úlohy školy – triedny učiteľ

6. Diskusia

7. Záver


Vážení rodičia, Vaša účasť na rodičovskom združení je potrebná !doc. PaedDr. Lucia Rumanová, PhD., v. r., predsedníčka Rady rodičov

RNDr. Zuzana Hurtová, v. r., riaditeľka školy