ŠKOLA ŠTÚDIUM ZDRUŽENIA DOKUMENTY PREDMETY KONTAKT
späť na hlavnú stránku
NOVINKA
Milí rodičia, výsledky prijímacích skúšok budú k dispozícii
v piatok 19. mája v čase od 12:00 hod.
>TU<
(Edupage stránka gymnázia).