späť na hlavnú stránku
ANGLICKÝ JAZYK
Oznamy


  Ako sa zlepšiť v anglickom jazyku?


  -Precvičovaním gramatických javov a lexiky na týchto stránkach:
  www.a4esl.org
  www.agendaweb.org


  Hodnotenie písomných prác

  1.stupeň osemročného štúdia:
  100 - 90% - 1
  89 - 75% - 2
  74 - 55% - 3
  54 - 30% - 4
  29 - 0% - 5

  2. stupeň osemročného štúdia a a štvorročné štúdium:
  100 - 90% - 1
  89 - 75% - 2
  74 - 60% - 3
  59 - 33% - 4
  32 - 0% - 5