späť na hlavnú stránku
ANGLICKÝ JAZYK
Všeobecným cieľom aktivít projektu eTwinning „Me, Myself and I“ je propagovať význam kvalitného duševného zdravia detí prostredníctvom rôznych aktivít vhodných pre daný vek a povzbudiť ich k rozpoznávaniu emócií, hľadaniu podpory a správnej komunikácie v rámci svojej komunity i mimo nej so zámerom starostlivosti a ochrany duševného zdravia. Všetky aktivity prebiehajú v anglickom jazyku.
V závere kalendárneho roka sme absolvovali prezentáciu a diskusiu o dôležitosti starostlivosti o duševné zdravie.
V marci sa naši kvintáni prostredníctvom zaujímavých aktivít preniesli cez obrazovky svojich mobilov, počítačov, tabletov a notebookov do sveta hudby a tanca. Dôvodom boli dni, ktoré sú dôležitou súčasťou našich aktivít – Medzinárodný deň šťastia, ktorý je oslavovaný 20. marca a Medzinárodný deň tanca, ktorý pripadá v tomto roku na deň 29. apríl.
Žiačka Ema Ložiová si pripravila bohatú prezentáciu, prostredníctvom ktorej spolužiakom priblížila, prečo ľudia tancujú, históriu a typy tanca. Oživením boli aj ukážky tanca. Spolužiaci priraďovali obrázky k národným tancom jednotlivých kultúr pomocou typických znakov.
Takáto hodina bola, súdiac podľa pozitívnych ohlasov žiakov, spestrením dištančného vzdelávania s dôrazom na kultúru v podobe hudby a tanca, ktoré pozitívne vplývajú aj na náš duševný stav.