späť na hlavnú stránku
ANGLICKÝ JAZYK

ÚLOHY:
  1. Spopularizovať čítanie beletrie v origináli a adaptovanej verzii
  2. Aktualizovať informácie a práce žiakov na paneloch, nástenkách a web-stránke
  3. Zapojiť študentov do súťaží, olympiády a projektov
  4. Informovať študentov o zahraničných pobytoch
  5. Zapojiť sa do projektu Iuvenes Translatores
  6. Zorganizovať divadelné predstavenie v anglickom jazyku
  7. Pracovať s časopismi Hello a Friendship
  8. Využívať IKT