späť na hlavnú stránku
ANGLICKÝ JAZYK
ANGLICKÝ JAZYK

MATURITA

TERMÍNY - školský rok 2023/2024

Písomná časť 13. marca 2024 (streda)

EČ – test
počúvanie s porozumením
čítanie s porozumením
gramatika
slovná zásoba

PFIČ - súvislý písomný prejav na danú tému

Ústna časť 20. - 24.máj 2024

Maturitné okruhy pre úroveň B2 a C1 (vyššia úroveň) nájdete na stránke www.statpedu.sk v časti Cieľové požiadavky na maturitné skúšky.

Cieľové požiadavky link

Úroveň B2
https://www.statpedu.sk/files/articles/nove_dokumenty/cielove-poziadavky-pre-mat-skusky/anglicky-jazyk_b1b2.pdf

Úroveň C1
https://www.statpedu.sk/files/articles/nove_dokumenty/cielove-poziadavky-pre-mat-skusky/nove/anglicky-jazyk-c1.pdf


Staršie maturitné testy a kľúče riešení nájdete na stránke www.nucem.sk v časti Maturita.

https://www2.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita