späť na hlavnú stránku
ANGLICKÝ JAZYK
ANGLICKÝ JAZYK

MATURITA


TERMÍNY - školský rok 2019/2020

18. marec 2020 - písomná časť:
počúvanie s porozumením
čítanie s porozumením
gramatika
slovná zásoba
súvislý písomný prejav na danú tému

18. - 22. máj 2020 - ústna časť

Maturitné okruhy pre úroveň B2 a C1 (vyššia úroveň) nájdete na stránke www.statpedu.sk v časti Cieľové požiadavky na maturitné skúšky.
Staršie maturitné testy a kľúče riešení nájdete na stránke www.nucem.sk v časti Maturita.